Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
Truong DH Cong Nghiep Tp.HCM

Ngành đào tạo      : Thương mại điện tử
Trình độ đào tạo  : Đại học
Tên tiếng Anh      : Electronic Commerce (E - COMMERCE)

Chuẩn chất lượng đầu ra ngành Thương mại điện tử (tải về)

Kiến thức:

Chương trình đào tạo Cử nhân Thương mại điện tử, nhằm cung cấp đầy đủ những kiến thức về:

 • Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
 • Hoạt động sản xuất- kinh doanh thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, giúp sinh viên hiểu về kinh doanh thương mại quốc tế (xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, Logistic, thanh toán quốc tế…). Có khả năng đàm phán và giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh thương mại; lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị; hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thuơng mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động trong môi trường kinh doanh thương mại quốc tế và nội địa.
 • Nắm vững kiến thức cần thiết về công nghệ thông tin, truyền thông; kiến thức và kỹ năng chuyên sâu quản trị kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử.
 • Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Anh ngữ FCE (B1) tiêu chuẩn châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sang các ngành đào tạo khác và đào tạo trình độ cao hơn.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng quản lý và kinh doanh thương mại quốc tế; nghiên cứu về Cung Cầu; có kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược, kế hoạch Marketing trực tuyến và sử dụng các công cụ Marketing trực tuyến trong triển khai các kế hoạch; lập và thẩm định các dự án đầu tư. Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;
 • Có các kỹ năng: Thiết kế và quản trị Website thương mại điện tử, triển khai các hoạt động tác nghiệp trong doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử;
  sử dụng và khai thác các phần mềm tác nghiệp thương mại điện tử phổ biến; nâng cao về sử dụng các phần mềm tin học thông dụng và các công cụ của mạng Internet…
 • Có kỹ năng làm việc nhóm (Working Team), trình diễn (Presentation), truyền thông (Communication) và quan hệ cộng đồng (Public Relations);
 • Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn.

Thái độ:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Nhận thức chính trị và lối sống tốt, có ý thức cộng đồng, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần cầu tiến, tác phong công nghiệp và trách nhiệm công dân.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thương mại điện tử thuộc tất cả các ngành và thành phần kinh tế:
 • Làm việc phù hợp với tư cách là cán bộ chuyên môn ở các doanh nghiệp lớn có các hệ thống thương mại điện tử bậc cao, phức tạp, hoặc cán bộ quản trị kinh doanh điện tử ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các bộ phận có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp, như: Quản trị chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh; Quản trị dự án; Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh điện tử (Marketing và quan hệ khách hàng, Logistics, mua hàng, bán hàng, thanh toán điện tử…); Quản trị Website của doanh nghiệp.
 • Có khả năng tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các bộ phận thuộc chức năng và quá trình quản trị kinh doanh khác (quản trị nhân lực, quản tri tác nghiệp, quản trị tài chính…) ở các doanh nghiệp; các cơ quan đào tạo và nghiên cứu…với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành- quản lý.
Chương trình khung đào tạo:
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống(trung cấp ; cao đẳng nghề ; cao đẳng chính quy; đại học)
- Kinh doanh Quốc tế (cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Kinh doanh thương mại(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy ; đại học)
- Quản trị khách sạn(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Thương mại điện tử(đại học )
 
 
02839851917
02839851917