Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
Untitled Document

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Chuẩn chất lượng đầu ra ngành Nhiệt lạnh (tải về )

1. Giới thiệu

Khoa Công Nghệ Nhiệt -Lạnh là một trong số các khoa công nghệ hàng đầu của  trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa được thành lập vào ngày 2/5/2008. Tiền thân của khoa là Trung tâm Thí nghiệm và Thực hành Nhiệt lạnh sáp nhập với Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh thuộc Khoa Công nghệ Cơ khí.Khoa gồm có 27 Giảng viên cơ hữu, 01 giáo vụ khoa, biên chế 01 trưởng khoa, 02 Phó khoa và 4 bộ môn chuyên ngành:

 • Bộ môn Cơ sở ngành
 • Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt
 •  Bộ môn kỹ thuật Lạnh
 • Xưởng thí nghiệm và thực hành nhiệt lạnh

Khoa quản lý 4 bậc đào tạo

 • Hệ đại học chính quy, thời gian đào tạo 4 năm, thời lượng học 130 tín chỉ
 •  Hệ đại học liên thông Cao đẳng -Đại học,thời gian đào tạo 1,5 năm, thời lượng học 45 tín chỉ
 • Hệ đại học liên thông Trung cấp -Đại học, thời gian đào tạo 3 năm, thời lượng học 100 tín chỉ
 • Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy, thời gian đào tạo 3 năm, thời lượng học 100 tín chỉ
 • Hệ Cao đẳng liên thông, thời gian đào tạo 1,5 năm, thời lượng học 45 tín chỉ
 • Hệ Cao đẳng đẳng nghề thời gian 3 năm, thời lượng 120 đơn vị học trình
 • Hệ  Trung cấp chính quy và Trung cấp nghề, thời gian đào tạo hai năm, thời lượng học 90 đơn vị học trình
 • Hệ đào tạo Trung học nghề phồ thông ngành Nhiệt lạnh thời gian đào tạo 4 năm
 • Khoa Công Nghệ Nhiệt lạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, luôn đổi mới và luôn nâng cấp chương trình đào tạo cho phù hợp với xu thế phát triển của lãnh vực Công nghệ nhiệt lạnh của khu vực và thế giới. Khoa đang tổ chức thực hiện đào tạo các chuyên đề chuyên sâu của thực tiễn bao gồm:
 • Kỹ thuật lạnh dân dụng và Công nghiệ.
 • Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió công nghiệp.
 •  Kỹ thuật sấy và bảo quản Nông- lâm –Thủy hải sản, thực phẩm công nghiệp
 • Kỹ thuật lò hơi và mạng nhiệt Công nghiệp
 • Nhà máy nhiệt điện
 •  Năng lượng tái tạo
 • Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng…

2.Mục tiêu  đào tạo của khoa

 • Trở thành một trong những Khoa Công nghệ mạnh của trường Đại học Công nghiệp Tp HCM.
 • Trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu về ngành công nghệ Nhiệt – Lạnh ở các trường Đại học khu vực Phía nam
 • Đào tạo các Kỹ sư, các Cử nhân Cao đẳng, các Kỹ thuật viên có trình độ giỏi cả lý thuyết và thực hành, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 •  Kết hợp có hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu phát triển.
 • Hợp tác mạnh mẽ với các khoa chuyên ngành trong nước và nước ngoài.

3.Cơ sở vật chất

 • Khoa Công Nghệ Nhiệt – Lạnh  được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại từ một số quốc gia hàng đầu của châu Âu  về ngành nhiệt lạnh. Khoa có các phòng:

  + Phòng thực hành điện lạnh cơ bản.
  + Phòng thực hành lạnh ô tô.
  + Phòng thực hành sửa chữa và lắp đặt hệ thống lạnh dân dụng.
  + Phòng thực hành hệ thống máy sản xuất nước đá.
  + Phòng thực hành hệ thống Điều Hòa không khí và thông khí
  + Phòng thực hành hệ thống kho bảo quản lạnh.
  + Phòng thực hành hệ thống cấp đông.
  + Phòng thực hành tin học ứng dụng.
  + Phòng thí nghiệm về máy và thiết bị điều hòa không khí
  + Phòng thí nghiệm và  thực hành kỹ thuật sấy và  lò hơi công nghiệp
  + Phòng thí nghiệm và thực hành Cơ lưu chất và bơm quạt và máy nén

4.Tiêu chí đào tạo
4.1 Hệ Đại học

 • Kiến thức
 • Có kiến thức cơ bản về tóan học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để dễ dàng thực hiện được việc tự học tập để nâng cao kiến thức và tiếp thu các kiến thức ở bậc học sau đại học;
 • Có kiến thức nền tảng về ngành Công nghệ Cơ khí;
 • Có kiến thức về lý thuyết chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh (kỹ thuật điều hòa không khí, kỹ thuật lạnh,kỹ thuật sấy, kỹ thuật lò hơi, nhà máy nhiệt điện, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng).
 • Có kiến thức thực tiễn về các thiết bị trong chuyên ngành Nhiệt - Lạnh (thiết bị điều hòa không khí, thiết bị lạnh công nghiệp và dân dụng, các loại máy sấy sử dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm, nông lâm, thuỷ hải sản, các loại lò hơi, buồng đốt công nghiệp, thiết bị nhà máy nhiệt điện và thiết bị sử dụng trong năng lượng tái tạo…)
 • Có kiến thức về kỹ thuật điện để có thể thiết kế và điều khiển được các mạch điện cơ bản ứng dụng trong ngành Nhiệt lạnh;
 • Có kiến thức về ngoại ngữ chuyên ngành để tiếp cận cũng như đọc- hiểu  được  tài liệu, thông tin chuyên ngành Nhiệt Lạnh một cách thành thạo;
 • Đạt trình độ C về tin học ứng dụng; sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Matlab;
 • Đạt trình độ C hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về tiếng Anh.

Kỹ năng

 • Có kỹ năng tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị,  hệ thống thiết bị chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh;
 • Biết thử nghiệm, kiểm định, chẩn đoán sự cố kỹ thuật, vận hành, sửa chữa các thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật ngành Nhiệt - Lạnh;
 • Có kỹ năng nghiên cứu, cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị ngành nhiệt lạnh;
 • Có kỹ năng tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ ngành nhiệt lạnh;
 • Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, trình bày các vấn đề chuyên môn trước nhóm, trước tập thể;
 • Có kiến thức quản lý sản xuất xí nghiệp;
 • Có khả năng làm công tác đào tạo chuyên ngành ngắn hạn tại doanh nghiệp nơi làm việc;
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học.

Thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, văn hóa văn minh hiện đại và có thái độ, tác phong công nghiệp;
 • Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm;
 • Có hiểu biết về triết học Mác lê nin, đường lối của Đảng và nhà nước Việt nam  và tư tửởng Hồ Chí Minh.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Các Công ty điện lạnh, nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy sơ chế và bảo quản nông lâm thuỷ hải sản, nhà máy dệt, nhà máy đông lạnh thủy – hải sản, nhà máy mía đường,  nhà máy sản xuất hóa chất, xí nghiệp sản xuất dược phẩm,  các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, Các nhà máy sản xuất giấy, các tòa nhà văn phòng;các công ty tư vấn thiết kế về xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Bộ phận Cơ điện lạnh của các nhà hàng, khách sạn, siêu thị,sân bay,các công ty thiết kế ngành xây dựng, ngành kỹ thuật Nhiệt lạnh ...;
 • Các Viện, trung tâm nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp…;
 • Các công ty tư vấn thiết kế và các lĩnh vực khác có liên quan đến ngành nghề cơ khí nói chung và Nhiệt lạnh nói riêng.

4.2 Hệ Cao đẳng

 • Kiến thức
 • Có kiến thức cơ bản về tóan học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để dễ dàng thực hiện được việc tự học tập để nâng cao kiến thức và tiếp thu các kiến thức ở bậc học đại học;
 • Có kiến thức nền tảng về ngành Công nghệ Cơ khí;
 • Có kiến thức về lý thuyết chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh (kỹ thuật điều hòa không khí, kỹ thuật lạnh);
 • Có kiến thức thực tiễn về các thiết bị trong chuyên ngành Nhiệt - Lạnh (thiết bị điều hòa không khí, thiết bị lạnh công nghiệp và dân dụng, các loại máy sấy sử dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm, nông lâm, thuỷ hải sản …);
 • Có kiến thức về kỹ thuật điện để có thể thiết kế và điều khiển được các mạch điện cơ bản ứng dụng trong ngành Nhiệt lạnh;
 • Có kiến thức về ngoại ngữ chuyên ngành để tiếp cận cũng như đọc- hiểu  được  tài liệu, thông tin chuyên ngành Nhiệt Lạnh một cách thành thạo;
 • Đạt trình độ A về tin học ứng dụng; sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad 2D
 • Đạt trình độ B hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về tiếng Anh.

Kỹ năng

 • Có kỹ năng tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị,  hệ thống thiết bị chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh;
 • Biết thử nghiệm, kiểm định, chẩn đoán sự cố kỹ thuật, vận hành, sửa chữa các  thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật ngành Nhiệt - Lạnh;
 • Có kỹ năng tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ ngành nhiệt lạnh;
 • Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, trình bày các vấn đề chuyên môn trước nhóm, trước tập thể;
 • Có kiến thức quản lý sản xuất xí nghiệp;
 • Có khả năng làm công tác đào tạo chuyên ngành ngắn hạn tại doanh nghiệp nơi làm việc;

Thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, văn hóa văn minh hiện đại và có thái độ, tác phong công nghiệp;
 • Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm;
 • Có hiểu biết về triết học Mác Lê Nin, đường lối của Đảng và nhà nước Việt nam  và tư tửởng Hồ Chí Minh.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Các Công ty điện lạnh, nhà máy chế biến thực phẩm, sơ chế và bảo quản nông lâm thuỷ hải sản, nhà máy dệt, nhà máy đông lạnh thủy – hài sản, nhà máy mía đường,  nhà máy sản xuất nhựa, xí nghiệp dược phẩm,các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, Các nhà máy sản xuất giấy, các cao ốc văn phòng;
 • Bộ phận Cơ điện lạnh của các nhà hàng, khách sạn, các siêu thị,các công ty thiết kế ngành xây dựng, ngành kỹ thuật Nhiệt lạnh ...;
 • Các công ty nước ngoài có liên quan đến ngành Nhiệt lạnh nói riêng.

4.3 Hệ trung cấp

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Có kiến thức cơ bản về ngành Cơ khí, kỹ thuật điện và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Điện lạnh;
 • Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ A về tiếng Anh, trình độ A về Tin học ứng dụng

Kỹ năng

 • Biết lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị lạnh;
 • Đạt trình độ bậc thợ 4/7;
 • Hiểu biết về an toàn lao động;
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

Thái độ

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp

Vị trí việc làm

 • Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị  và hệ thống Điện – lạnh dân dụng, điện lạnh công nghiệp trong các công ty, nhà máy,xí nghiệp; tòa nhà văn phòng, kho lạnh, siêu thị…
 • Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp có  các thiết bị liên quan đến ngành Điện -lạnh;

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, có số điểm thấp hơn hệ Cao đẳng

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Khoa công nghệ Nhiệt lạnh hiện đang là một trong số các khoa trường có  nhiều thành tích  và bề dày  trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao  kết quả nghiên cứu vào sản xuất.
Tính từ ngày thành lập khoa đến nay, các Giảng viên của Khoa đã công bố trên  40 bài báo về kết quả nghiên cứu chuyên ngành trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Hàng năm khoa công bố  tối thiểu từ 5- 6 bài báo khoa học (www.rdtech- iuh.vn;www.khoacongnghenhietlanh.com)
 Khoa đã kết hợp với Trung  tâm nghiên cứu R&DTech chủ trì thực hiện 3 đề tài trọng điểm cấp nhà nước ( trong đó đã nghiệm thu 02 đề tài)  và 01 đề tài cấp tỉnh . Hiện Khoa đang cùng với Trung tâm Nghiên cứu R& DTech thực hiện giai đoạn cuối của  đề tài thuộc chương trình trọng điểm nhà nước về năng lượng giai đoạn 2011-2015“Nghiên cứu tính toán, thiết kế chế tạo hệ thống khí hóa từ trầu liên tục để cung cấp năng lượng điện cho nhà máy xay xát năng suất 10 tấn /ngày của khu vực Đồng bằng Sông cửu Long “ 

6. Công tác đào tạo huấn luyện giỏi nghề nhiệt lạnh.

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh là một trong số các khoa công nghệ của trường có kinh nghiệm trong công tác đào tạo giỏi nghề điện lạnh. Hàng năm Khoa đều cử Sinh viên và Giảng viên tham gia các hội thi giỏi nghề các cấp trong nước và quốc tế. Cụ thể trong năm 2012 vừa qua khoa đã  đạt được một số thành tích.

 • Đạt huy chương vàng và 1 Giải khuyến khích.thành tích cao tại hội thi học sinh giỏi nghề Điện lạnh cấp Bộ Công thương năm 2012
 • 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương đồng hội thi học sinh giỏi nghề Điện lạnh cấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.
 • 1 Huy chương bạc và 1 Giải khuyến khích hội thi học sinh giỏi nghề Điện lạnh cấp Tỉnh Đồng Nai năm 2012
 • 2 Huy chương vàng và 1 Huy chương đồng tại hội thi học sinh giỏi nghề Điện lạnh cấp Quốc Gia năm 2012
 • Huy chương bạc tại hội thi tay nghề điện lạnh khu vực Asian 10.2012

7. Hoạt động trong lãnh vực công tác xã hội.

Ngoài  công tác giảng dạy cung cấp kiến thức chuyên  ngành Nhiệt lạnh cho Sinh viên Khoa còn  kết hợp với Đoàn  trường, Đoàn Khoa Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống đạo đức, tư tưởng cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật  nhiệt lạnh tương lai thông qua các hoạt động sinh hoạt Đoàn thể , phong trào sinh viên trong các nội dung

 • Hoạt động công tác xã hội (cứu trợ, hiến máu nhân đạo, xóa mù tin học ..) trong các chuyến đi về các địa phương xa.
 • Hoạt động thể dục thể thao – văn hoá văn nghệ
 • Chiến dịch Mùa hè xanh
 • Các hoạt động  này  là sân chơi  lành mạnh cho Sinh viên, gắn kết học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tình yêu thương cộng đồng, tính tương trợ lẫn nhau trong Sinh viên học sinh giữa các vùng miền trong cả nước… Chương trình hành động của toàn thể Giảng viên và Sinh viên của Khoa là 

"VÌ MỘT KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH  LUÔN ĐỔI MỚI  VÀ PHÁT TRIỂN !"

02839851917
02839851917