Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
Untitled Document

1. Tên ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển:

- Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Mã ngành: 7510205
- Tổ Hợp : A00, A01, C01,D90

2. Mục tiêu đào tạo:

- Có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật ô tô.
- Có khả năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ô tô.
- Có khả năng học tập suốt đời và thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc và tôn trọng sự khác biệt.
- Chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

3. Chuẩn đầu ra:

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
- Vận dụng các kiến thức về kinh tế, xã hội, quản lý dịch vụ để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp ô tô.
- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lập luận các vấn đề trong lĩnh vực ô tô.
- Sử dụng thiết bị chuyên dùng và kỹ năng chuyên môn giải quyết các vấn đề ô tô.
- Thiết kế các hệ thống, cơ cấu trên cơ sở vận dụng kiến thức về các hệ thống trên ô tô.
- Giao tiếp hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô bằng lời và văn bản, sử dụng các tài liệu kỹ thuật.
- Duy trì hiệu quả các kỹ năng tự học.
- Làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Thể hiện sự cam kết về phẩm chất nghề nghiệp
- Đề cao an toàn lao động, tác phong công nghiệp.

4. Vị trí việc làm:

- Tham gia công tác quản lý, điều hành và trực tiếp làm việc ở các vị trí kỹ thuật, dịch vụ, kinh doanh, chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp sản xuất - lắp ráp ô tô, lĩnh vực dịch vụ mua bán và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô.
- Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, trung tâm kiểm định, bộ phận giám định kỹ thuật xe cơ giới và máy động lực; phòng kỹ thuật, phòng xúc tiến đầu tư của các Sở, Ban ngành có liên quan đến lĩnh vực cơ khí động lực.
- Huấn luyện kỹ năng nghề công nghệ ô tô tại các trường học, doanh nghiệp.

02839851917
02839851917