Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu Bộ môn Xây dựng

Chuẩn chất lượng đầu ra ngành Kỹ thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông  (tải về)

2. Các ngành đào tạo:

Bộ môn hiện đang đào tạo 2 chuyên ngành bậc đại học. Thời gian đào tạo 4 năm (8 học kỳ). Các chương trình đào tạo của Bộ môn được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO.
- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng: đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng Cầu đường bộ. Sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong thời kỳ hội nhập. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng kỹ sư và có cơ hội việc làm tại các công ty, xí nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo,…trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, sinh viên có thể học tập lên các bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3. Nhân sự của Bộ môn:

Hiện tại, Bộ môn có 16 giảng viên, trong đó có 8 tiến sĩ và 8 thạc sĩ, và 01 giáo vụ. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên của Bộ môn còn có sự tham gia thỉnh giảng của các Giáo sư, Tiến sĩ và Chuyên gia từ các đơn vị ngoài Trường.

4. Công tác nghiên cứu khoa học:

- Chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế Giảng viên trong Bộ môn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp, tham dự và báo cáo các nghiên cứu khoa học tại các hội nghị trong nước và quốc tế. Bộ môn có quan hệ hợp tác về đào tạo, trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu với nhiều trường đại học Trung Quốc, Hàn Quốc, Bỉ, Anh, Ý,…

5. Những kế hoạch tương lai:

- Về đào tạo: tiếp tục đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến lên đào tạo các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. Chương trình đào tạo luôn được cải tiến để theo kịp và đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội.
- Về phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất: xây dựng kế hoạch đào tạo để nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, thực hiện các chính sách thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ cao để phát triển đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo cũng luôn được xây dựng, nâng cấp đáp ứng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.
- Về nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế: tiếp tục các nghiên cứu khoa học hướng đến các công bố quốc tế. Phát triển các hoạt động chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ như tư vấn thiết kế, thí nghiệm kiểm định,…cho xã hội. Mở rộng các hợp tác quốc tế với các Trường đại học trên thế giới ở các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1. Mục tiêu đào tạo

Tên chương trình: Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ.
Trình độ đào tạo: Đại học.
Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số: 52580205
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung.
Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ)

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Đại học chính quy Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, có năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi trong lĩnh vực công nghệ xây dựng cầu đường bộ; có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể :

Kiến thức:

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế, thiết kế thi công, chỉ đạo thi công, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì công trình cầu đường bộ;
- Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành.

Kỹ năng:

- Tổ chức công tác đo đạc khảo sát thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế công trình cầu, đường bộ;
- Lập, tổ chức thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình cầu, đường bộ; Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.
- Thiết kế; thiết kế thi công; tổ chức thi công; kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình cầu, đường bộ; giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công;
- Quản lý, khai thác, kiểm định được chất lượng công trình cầu hoặc đường bộ;
- Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế, thi công, quản lý khai thác công trình cầu, đường bộ;
- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm;
- Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học
- công nghệ và hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng cầu, đường bộ. Thái độ:
- Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực xây dựng cầu đường đối với phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng-An ninh;
- Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;
- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu đường bộ; Giáo viên giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; trợ giảng ở các Trường Đại học.
- Trình độ ngoại ngữ, Tin học: Tiếng Anh trong giao tiếp (TOEIC 400), tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho công việc. Trình độ tin học bao gồm: Kiến thức tin học theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và Tin học ứng dụng cho ngành Xây dựng Cầu đường bộ.

2. Chuẩn đầu ra Tên chuyên ngành:

-Tên tiếng việt: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
-Tên tiếng anh: Bridge and Highway Engineering
- Trình độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư; Thời gian đào tạo: 4 năm)
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ sẽ có chuẩn đầu ra như sau:
- Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản ngành kỹ thuật và kiến thức cơ sở ngành xây dựng Cầu đường bộ.
- Khả năng phân tích thiết kế kết cấu công trình xây dựng cầu đường và tiến hành các thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
- Khả năng thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công, cũng như khả năng về quản lý dự án các công trình xây dựng cầu đường.
- Khả năng áp dụng các công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại trong thực hiện các công việc ngành xây dựng.
- Có các kỹ năng mềm như sau: Làm việc theo nhóm; Nhận diện và giải quyết vấn đề; Giao tiếp hiệu quả; Nhóm kỹ năng về quản lý bản thân; Kỹ năng Lãnh đạo.
- Khả năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả (đạt chuẩn TOEIC 400) và Tin học theo chuẩn kỹ năng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Khả năng sử dụng Tin học ứng dụng trong chuyên ngành xây dựng như: AutoCad, Midas/Civil, Nova TDN, Dự toán.
- Nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, đạo đức nghề nghiệp.
- Kiến thức về xã hội, biết chủ trương chính sách và pháp luật Nhà nước.
- Khả năng học tập suốt đời và ý thức được sự cần thiết của học tập nâng cao kiến thức.

III. NĂNG LỰC ĐÀO TẠO

1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình:

(Ghi chú: Đội ngũ giảng viên của Bộ môn còn có sự tham gia thỉnh giảng của các Giáo sư, Tiến sĩ và Chuyên gia từ các đơn vị ngoài Trường).

2. Cơ sở vật chất:

- Hệ thống phòng học lý thuyết với không gian thoáng mát.
- Phòng học Ngoại ngữ, Tin học và Phòng học đa phương tiện hiện đại, đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy học.
- Khu thí nghiệm, thực hành chuyên ngành xây dựng bao gồm: Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu, Phòng thí nghiệm cơ đất và vật liệu xây dựng, Phòng thí nghiệm kiểm định công trình, Phòng thực hành trắc địa, Phòng thực tập nghề nghiệp đầy đủ dụng cụ phục vụ tốt cho việc học tập và nghiên cứu.
- Ngoài ra, Bộ môn còn liên kết với các đơn vị hoạt động trong ngành Xây dựng ngoài trường để phục vụ cho sinh viên các hoạt động tham quan chuyên ngành và thực tập ngoài công trường.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy
Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Tên tiếng Anh: Bridge and Highway Engineering
Mã ngành: D580205 Tổng số tín chỉ của chương trình là 129 (Không tính môn học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất)

 

02839851917
02839851917