Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
Truong DH Cong Nghiep Tp.HCM

Ngành đào tạo     : Quản trị khách sạn
Trình độ đào tạo : Đại học
Tên tiếng Anh     : Hotel Management

Chuẩn chất lượng đầu ra ngành Quản trị khách sạn (tải về )
Kiến thức:

 • Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Khách sạn, nhằm cung cấp đầy đủ những kiến thức về:
  Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa   Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Kiến thức chuyên ngành: Kinh doanh khách sạn thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu về ngành công nghiệp du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng, phát triển và quản lý sản phẩm khách sạn, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý du khách, kỹ thuật tiếp thị. Quản trị các sự kiện và hội nghị, quản trị chất lượng và nguồn nhân lực… Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch, chính sách du lịch của các nước trên thế giới, phát triển du lịch bền vững…. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp khách sạn hoạt động trong môi trường kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế. Những kiến thức này cung cấp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường;
 • Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Anh ngữ FCE (B1) theo tiêu chuẩn châu Âu  hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Kỹ năng:

 • Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng; nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành khách sạn trong xu thế hội nhập quốc tế;
 • Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;
 • Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;
  Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn;
  Nghiên cứu khoa học về các vấn đề chuyên môn;
 • Sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Assces, Word;
 • Giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

Thái độ:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Đảm nhận các công việc như: cán bộ quản lý, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp cơ sở lưu trú du lịch (Doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, khu vui chơi giải trí liên hợp, hãng hàng không, hãng vận chuyển, các cơ sở lưu trú khác…), cơ quan quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Du lịch), công ty tổ chức sự kiện- hội nghị, các cơ quan đào tạo và nghiên cứu…với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành- quản lý.

Ngành đào tạo     : Quản trị khách sạn
Trình độ đào tạo : Trung cấp
Tên tiếng Anh     : Hotel Management

Kiến thức:

 • Kiến thức chung: có hiểu biết về Chính trị cơ bản, Pháp luật đại cương, Luật du lịch Việt Nam;
 • Du lịch thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp học sinh hiểu về ngành công nghiệp du lịch, các nghiệp vụ và quản lý chuyên ngành (lễ tân, buồng, bàn, Bar,….), lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý du khách, kỹ thuật tiếp thị- bán hàng và giao tiếp, quản trị nguồn nhân lực… Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch… Kiến thức tập trung vào việc quản lý và kỹ thuật nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế. Những kiến thức này cung cấp cho học sinh tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường;
 • Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Kỹ năng:

 • Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và nghiệp vụ chuyên môn kinh doanh du lịch;
 • Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;
 • Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn;
 • Sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Assces, Word;
 • Giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán bán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

Thái độ:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Các vị trí có thể làm việc như: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp du lịch ( công ty- doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, khu vui chơi giải trí liên hợp…), với vai trò là người thực hiện trực tiếp.
Chương trình khung đào tạo:
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống(trung cấp ; cao đẳng nghề ; cao đẳng chính quy; đại học)
- Kinh doanh Quốc tế (cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Kinh doanh thương mại(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy ; đại học)
- Quản trị khách sạn(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Thương mại điện tử(đại học )
 
 
02839851917
02839851917